Mając na uwadze oczekiwania współczesnej edukacji oraz zwiększenia efektywności w przygotowaniu do zadań szkolnych, placówka decyduje się na wprowadzenie „Dziecięcej matematyki w przedszkolu”, która będzie realizowana w każdej grupie wiekowej.

Dziecięca matematyka ma charakter programowy, oparta jest na metodzie prof. Edyty Gruszczyk Kolczyńskiej i stanowi uzupełnienie oraz rozszerzenie treści podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

W edukacji matematycznej przedszkolaków najważniejsze są ich osobiste doświadczenia.

Nie tłumaczymy, nie objaśniamy, nie opowiadamy o tym co jest potrzebne i ważne.

Dobieramy specjalne doświadczenia tak, by przyczyniły się do rozwoju myślenia, hartowania dziecięcej odporności, koncentracji uwagi.

Program edukacji matematycznej obejmuje 12 kręgów tematycznych:

 1. Orientacja przestrzenna.
 2. Rytmy.
 3. Kształtowanie umiejętności liczenia, a także dodawania i odejmowania.
 4. Wspomaganie rozwoju operacyjnego rozumowania.
 5. Rozwijanie umiejętności mierzenia długości.
 6. Klasyfikacja.
 7. Układanie i rozwiązywanie zadań arytmetycznych.
 8. Zapoznanie dzieci z wagą i sensem ważenia.
 9. Mierzenie płynów.
 10. Intuicje geometryczne.
 11. Konstruowanie gier przez dzieci.
 12. Zapisywanie czynności matematycznych.

Wszystkie bloki tematyczne będą realizowane na poziomie dziecięcych możliwości.

Rozwiązywanie zadań, z różnych dziedzin, polega głównie na dostrzeganiu i pokonywaniu trudności. Temu procesowi towarzyszą często przykre emocje i napięcia. Bardzo ważna okazuje się odporność emocjonalna na stres, która tym doświadczeniom towarzyszy. Dzięki ćwiczeniom prowadzonym (w powyższych blokach tematycznych), od najmłodszych lat, możemy tę odporność bardzo wyraziście wzmocnić.